De zondagsschool is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

De kinderen beginnen met de ouders in de kerkzaal en worden na de zangdienst vaak na voren gevraagd om een liedje te zingen. Daarna gaan ze naar de kleine groep achter de begeleiders aan.

Daar blijven ze tot einde dienst.

Iedere zondag wordt er een lesje gegeven door de vrijwiligers. Er wordt gezongen, een bijbelverhaal vertelt en er worden leuke knutselwerkjes gemaakt.

“ Het doel van de zondagsschool is om kinderen te laten weten dat God heel veel van hen houdt en dat

Jezus Zijn leven voor hen heeft gegeven. "

-  Zondagsschool  -

Gespreksleiders:

Sandra Okuoka

Yvonne van der Keur

Wanneer:

Iedere zondag

Plaats:

Kom en Zie Capelle, zondagsschoolruimtes

Contact voor meer informatie:

Sandra Okuoka

" Kinderwerk is een belangrijk onderdeel van de gemeente.

Jezus roept ons op om te worden als een kind,

Jezus zag de potentie van het geloof bij kinderen. "

 '' Wie lof offert eert Mij en baant de weg...'' 

Psalm 50:23

© 2020 | Kom en Zie Capelle