top of page
Main BG-roze bomen-LR.jpg

DOELSTELLING VOLGENS DE STATUTEN

En andere interne regelgeving

Het doel van onze gemeente is verwoord in onze visie:

Wij zijn geraakt door Jezus’ verhaal en zijn hart voor alle mensen. Omdat wij in navolging van Hem ook van mensen houden kunnen we niet anders dan hen dienen met het reddende evangelie van Jezus Christus op alle terreinen.

Geestelijk, lichamelijk, emotioneel en maatschappelijk. Wij willen samen groeien tot volwassenheid en in de bediening gaan staan die God voor ons in gedachten heeft.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Iedere activiteit van de gemeente heeft deze visie voor ogen.

Dit doel verwezenlijken wij door ieder zondag een eredienst te hebben waarin wij de Liefde van God vieren,  liederen zingen, getuigenissen horen en luisteren naar wat God ons ook door de preek wil zeggen. Verder hebben wij op de zondag ook kinderdiensten, een bijeenkomst voor tieners en een plek voor de allerkleinsten. Dinsdagavond is gereserveerd voor Bijbelstudie, bidden voor Israël en bidden voor gebedsverzoeken. Maandelijks op de woensdagavond bidden voor de gemeente en iedere woensdag ochtend is er een gezellige koffie-bijeenkomst. Donderdag is een avond waar veel kleine groepen samenkomen om in een iets kleinere informele setting te praten en te leren over God en elkaar.

Zaterdagavond is er om de week een eigentijds samenzijn voor de jeugd.

 

Een aantal keer per jaar hebben wij doopdiensten en iedere laatste zondag van de maand vieren wij Heilig Avondmaal.

Om ook contact te houden met mensen uit de wijk Capelle Schenkel nemen wij als gemeente met heel veel plezier

deel aan locale activiteiten zoals de Superschenkeldag en de Schenkelmarkt. Verder ondersteunen wij een aantal vaste zendingsprojecten. In onze diensten en dus ook online hoort u altijd wel een verslag van hoe het gaat met onze gemeentelijke activiteiten.

 

Hoofdpunten actueel beleidsplan

Ons beleid is al sinds enige jaren gebaseerd op onze overtuiging dat God goed is, werkelijk goed, de Liefde zelf. Omdat wij zien dat Hij zich keer op keer naar de mensen buigt om hun hart met Zijn Liefde aan te raken, willen wij ook groeien om dit geweldige karakter ons eigen te maken met behulp van de Heilige Geest. Op die manier zullen wij steeds meer op Jezus gaan lijken.

 

Inkomsten

Om ons doel te verwezenlijken en om ons gebouw te onderhouden is er natuurlijk ook geld nodig. Dit geven de bezoekers van onze kerkdiensten vrijwillig wanneer tijdens de dienst een collectezak rondgaat. Geven is natuurlijk nooit verplicht. De vaste bezoekers van de gemeente maken dit meestal maandelijks over per bank. (Het Bijbelse geven van tienden.)

 

Het beheer en besteding van deze gelden wordt gedaan door Het voorgangersechtpaar en het bestuur van de gemeente (voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuursleden samen).

bottom of page