top of page
Main BG-roze bomen-LR.jpg

PRIVACYVERKLARING

Pinkstergemeente Kom en Zie Capelle

Kom en Zie Capelle hecht uiteraard waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Kom en Zie Capelle website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Kom en Zie website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens:

Kom en Zie verzamelt persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Deze informatie krijgen wij van uzelf in een persoonlijk gesprek en wij gebruiken deze om met u in contact te komen en om verjaardagskaarten te versturen. U bent nooit verplicht tot het geven van deze informatie en behoud ten alle tijden het recht om deze info hetzij te rectificeren, hetzij te beperken of op te vragen. 

 

U kunt u opgeven voor het ontvangen van een wekelijkse nieuwsbrief op de site van Kom en Zie Capelle. Zowel opgeven als uitschrijven gebeurt automatisch via onze site-server (Wix). Uw emailadressen worden hier bewaard in een veilige omgeving en worden voor niets anders gebruikt als dan voor het versturen van de nieuwsbrief.

 

Onze website server (Wix) waar onze website op draait verzamelt ook automatisch technische informatie zoals uw IP-adres, browser type, domeinnaam en toegangstijd. Deze technische informatie wordt gebruikt door Kom en Zie Capelle om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Kom en Zie website. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend zelf om onze site te optimaliseren. Kom en Zie raadt u aan de privacyverklaringen van de websites die u bezoekt vanuit onze site door bijvoorbeeld een link aan te klikken, zelf na te kijken op de desbetreffende site. Kom en Zie Capelle is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten de site van Kom en Zie Capelle.

 

Gebruik Persoonsgegevens:

Kom en Zie verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Kom en Zie Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Kom en Zie gebruikt ook uw persoonsgegevens om u rond uw verjaardag een kaartje te sturen. Kom en Zie verkoopt, noch verhuurt klantenlijsten aan derden. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Kom en Zie, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie. Kom en Zie gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie, levensverhaal of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Kom en Zie zal uw persoonsgegevens openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Kom en Zie of de site; (b) om de rechten of eigendom van Kom en Zie te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Kom en Zie Capelle-site, of het publiek te beschermen.


Gebruik van Cookies:

De Kom en Zie Capelle Website gebruikt technische “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de Websites die u bezoekt.


Veiligheid van uw Persoonsgegevens:

Kom en Zie Capelle stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Kom en Zie stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. 

 

Bewaartermijn:

Kom en Zie Capelle bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De email gegevens die verkregen zijn via het opgeven voor de nieuwsbrief worden in een veilige omgeving bewaard totdat u zichzelf uitschrijft. Ook behoud Kom en Zie Capelle het recht om zelf emailadressen te verwijderen als wij dit onverhoopt nodig achten. Uw contactgegevens en geboortedatum verwijderen wij zelfstandig uit de adressenlijst wanneer u de gemeente al langere tijd niet meer bezoekt en/of u een verzoek heeft gedaan tot verwijdering van deze lijst.

 

Openbaarheid diensten:

Op het internet, in ieder geval via onze site kunnen gedeeltes van een dienst nagekeken en beluisterd worden. De preek komt op onze site te staan en soms een lied uit de zangdienst. Een ieder die iets publiekelijk doet in de dienst gaat hiermee dus in principe akkoord. Geeft iemand aan dit niet te willen omdat het verhaal bv te persoonlijk is, zullen wij hier ten alle tijden gehoor aan geven en het niet plaatsen op het internet.

 

Wijzigingen Verklaring:

Kom en Zie Capelle zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten. Kom en Zie Capelle raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw informatie beschermen.

Contact Informatie:

Kom en Zie heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Kom en Zie niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Kom en Zie Capelle via komenziecapelle@gmail.com

bottom of page