top of page
Main BG-roze bomen-LR.jpg

ZENDINGSPROJECTEN

Wij als gemeente vinden het belangrijk om ons als kerk in te zetten voor anderen. Daarom steunen wij een paar mooie zendingsprojecten. Elk jaar wordt een deel van de collecte en giften geschonken aan deze projecten. 

 

RONNY HEYBOER - LIVING WATER VILLAGE

Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay wonen al meer dan 16 jaar midden in de jungle van Borneo. Ronny ontmoette Kay in Australië en samen hadden ze een droom: Gods liefde uitdelen in Borneo. Wat begon met één kind, is nu een opvanghuis voor 600 verwaarloosde kinderen geworden. In dit opvanghuis krijgen de kinderen verzorging, onderwijs en worden ze begeleid om terug te keren naar hun dorpen om daar het evangelie te brengen. 

 

Meer informatie over dit zendingsproject

lees je op heyboer.org.

Heyboer-photo-aug2016-Copy-e147482950973
VISION FOR ISRAËL

In 1993 is Vision for Israël opgericht, een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor de heropbouw van Israël. Al meer dan 25 jaar biedt deze organisatie steun aan humanitaire hulp, rampenbestrijding en maatschappelijke ondersteuning. Met hulp van vrijwilligers en donaties kunnen zij hulp bieden aan arme en behoeftige mensen in Israël en het Midden-Oosten. 

 

Meer informatie over dit zendingsproject

lees je op visionforisrael.com

logo vision for israel
JANNIE REVERDA - STICHTING TAMAR

Stichting Tamar is een Christelijke organisatie die het doel heeft om wereldwijd zending te ondersteunen. De stichting maakt zelf reizen om zendelingen te ondersteunen en heeft de visie om zendelingen wereldwijd de komende jaren te blijven bezoeken, bemoedigen en financieel te ondersteunen. 

 

Meer informatie over dit zendingsproject

lees je op stichtingtamar.nl

i-m-priscilla-165377_edited.jpg
bottom of page