top of page

De doel van de kanjerclub is om kinderen te laten weten dat

God heel veel van hen houdt en dat Jezus Zijn leven voor hen heeft gegeven. 

 

Er is een enthousiast interkerklijk team van 4 personen,

die elke maand klaar staat om de kinderen een leuke middag te bezorgen.

Er wordt met de kinderen gezongen,

er wordt een Bijbelverhaal verteld en er worden leuke spelletjes gedaan.

Ieder keer is er een kleurwedstrijd met een leuke prijs.  

Als je 3 keer geweest bent, mag je een cadeautje uitzoeken.

- Kanjerclub -

De kanjerclub wordt iedere laatste zaterdag van de maand

(behalve augustus en december) gehouden

van 14:00 - 15:30 uur.

bottom of page